shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.052.173
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1970
Begindatum:1 juli 1970
Naam:Katholieke Universiteit te Leuven
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 1970
Afkorting: KU Leuven
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 2011
Adres van de zetel: Oude Markt 13
3000 Leuven
Sinds 1 juli 1970
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 1 juli 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 57  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1979
Aanbestedende overheid
Sinds 1 juli 1970
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
BELAC - Organisator van proficiency-testen
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.422  -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  55.900  -  Overige accommodatie
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  86.220  -  Praktijken van specialisten
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0409.706.224 (Gilde van Ambachten en Neringen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2023
0541.384.615 (GROEP T - Internationale Engineering Academie - KU Leuven)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2023
0407.850.158 (Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 mei 1970
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.850.158 (Université Catholique de Louvain - Katholieke Universiteit te Leuven)   sinds 28 mei 1970
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug