shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.122.548
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1978
Begindatum:20 december 1978
Naam:KPMG Bedrijfsrevisoren
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2015
KPMG Réviseurs d'Entreprises
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2015
Adres van de zetel: Luchthaven Brussel Nationaal 1K Stratenplan
1930 Zaventem
Sinds 12 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Tanghe ,  Karel  Sinds 1 oktober 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1985
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkend door het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR)
Sinds 20 december 1978
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  69.203  -  Bedrijfsrevisoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.203 -  Bedrijfsrevisoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0455.425.787 (HOSTE, ROUSSELLE et ASSOCIES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2012
0462.846.188 (KPMG & PARTNERS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug