shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.156.202
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 1979
Begindatum:22 februari 1979
Naam:NERM
Naam in het Nederlands, sinds 22 februari 1979
Adres van de zetel: Congresstraat 35
1000 Brussel
Sinds 1 september 2021
Telefoonnummer:
0475 545949 Sinds 30 juli 1997(1)
Faxnummer:
0486777333 Sinds 30 juli 1997(1)
E-mail:
nermtorhout@gmail.comSinds 3 januari 2020
Webadres:
www.brickNwood.be Sinds 3 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 december 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Valcke ,  Kathleen  Sinds 9 maart 2006
Bestuurder Vyvey ,  Patrick  Sinds 1 september 2021
Gedelegeerd bestuurder Valcke ,  Kathleen  Sinds 9 maart 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1991
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  46.412  -  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2020
Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 648.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug