shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.230.238
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 1979
Begindatum:8 februari 1979
Naam:Bouwwerken Jozef De Naeyer en zoon
Naam in het Nederlands, sinds 8 februari 1979
Adres van de zetel: Veldstraat(Munk) 4
9630 Zwalm
Sinds 8 februari 1979
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 februari 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger De Naeyer ,  Marc  (0830.224.879)   Sinds 1 januari 2011
Zaakvoerder (2)0830.224.879   Sinds 1 januari 2011
Zaakvoerder (2) De Naeyer ,  Marc  Sinds 15 april 1988
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 21 juni 1999
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 21 juni 1999
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 27 juli 1979
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 27 juli 1979
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 21 juni 1999
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 21 juni 1999
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 21 juni 1999
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 21 juni 1999
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug