shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.241.225
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 1987
Begindatum:10 maart 1979
Naam:IMMO-CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 16 april 1987
Adres van de zetel: rue de Vencimont,Jv 5
5570 Beauraing
Sinds 7 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 maart 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Dury ,  Pierre  Sinds 10 maart 1979
Zaakvoerder (2) Dury ,  Sandra  Sinds 1 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 13 mei 1987
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 13 mei 1987
 
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 6 maart 2020
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juli 2017
Vrijstelling
Sinds 13 juli 2017
Detail handel
Sinds 15 oktober 1997
 
Ruwbouw
Sinds 7 september 2009
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 7 september 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 februari 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 6 maart 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 7 maart 2016
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 7 maart 2016
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 7 maart 2016
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.210 -  Catering
Sinds 15 februari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug