shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.457.296
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 1979
Begindatum:2 juni 1979
Naam:Ontex
Naam in het Nederlands, sinds 2 juni 1979
Adres van de zetel: Genthof 5 Stratenplan
9255 Buggenhout
Sinds 1 april 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gallet ,  Marc  Sinds 14 september 2021
Bestuurder Nielly ,  Laurent  Sinds 31 augustus 2021
Bestuurder Vanneste ,  Peter  Sinds 31 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 november 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 2 augustus 2011
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  17.220  -  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  17.220 -  Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0809.895.956 (LILLE HEALTHCARE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 februari 2012
0888.944.622 (Ontex Italia SRL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2020
0423.582.964 (REGINA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 maart 1994
0423.730.741 (MERIANA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.582.964 (REGINA)   sinds 31 maart 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug