shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0419.482.933
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 1979
Begindatum:15 juni 1979
Naam:MARELEC FOOD TECHNOLOGIES PROJECTS
Naam in het Nederlands, sinds 11 maart 2013
Adres van de zetel: Redanweg 15 Stratenplan
8620 Nieuwpoort
Sinds 28 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 juni 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Carron ,  Yannick  (0713.982.851)   Sinds 5 december 2018
Zaakvoerder (2)0713.982.851   Sinds 5 december 2018
Zaakvoerder (2) Cambier ,  Nicolas  Sinds 5 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 19 maart 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  71.121 -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 21 januari 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug