shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.662.679
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1979
Begindatum:1 januari 1979
Naam:PLASTURGIE LAZZERINI
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1979
Adres van de zetel: Quai du Pont Canal(S-B) 1
7110 La Louvière
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.lazzerini.be Sinds 15 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 januari 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 mei 2011
Vrijstelling
Sinds 19 mei 2011
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 9 maart 2022
Vrijstelling
Sinds 9 maart 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  20.110  -  Vervaardiging van industriële gassen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.300  -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 12 december 2012
Btw 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 12 december 2012
Btw 2008  30.110  -  Bouw van schepen en drijvend materieel
Sinds 12 december 2012
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 december 2012
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 12 december 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  22.230 -  Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.742.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug