shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.746.714
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 juli 1979
Begindatum:31 juli 1979
Naam:IMMOBILIERE BRUXELLOISE
Naam in het Frans, sinds 23 november 1988
Afkorting: IMOBRU
Naam in het Frans, sinds 23 november 1988
Adres van de zetel: Ginstlaan 16
1640 Sint-Genesius-Rode
Sinds 23 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 juli 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juni 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 14 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 maart 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 maart 2020
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 maart 2020
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 juli 2017
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 14 juli 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 5 maart 2020
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 juli 2017
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 juli 2017
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 14 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.201 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 6 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 134.341,44 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug