shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0419.774.527
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1979
Begindatum:1 juli 1979
Naam:KULAPRO
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 1979
Adres van de zetel: Staatsbaan(LUB) 187
3210 Lubbeek
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
016622141 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
016620609 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
theo@craynwinkel.beSinds 1 oktober 1990(1)
bertrand@kulapro.beSinds 1 januari 2020
Webadres:
www.kulapro.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Schrevens ,  Bertrand  Sinds 28 december 2006
Bestuurder Schrevens ,  Teofiel  Sinds 28 december 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 december 2017
Vrijstelling
Sinds 5 december 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1979
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 438.156,12 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug