shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.429.375
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 1980
Begindatum:27 mei 1980
Naam:ALPRO
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 1980
Adres van de zetel: Vlamingstraat 28
8560 Wevelgem
Sinds 11 december 1989
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 september 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Alexandre-Gingras ,  Olivier  Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder Berings ,  Hannes  Sinds 28 juli 2023
Bestuurder Hofman ,  Rogier  Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder Kusse ,  Eugène  Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder Moskalenko ,  Andrey  Sinds 28 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 1981
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.410  -  Vervaardiging van oliën en vetten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.860 -  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 24.589.829,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug