shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.964.459
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 1980
Begindatum:13 oktober 1980
Naam:VERAN
Naam in het Nederlands, sinds 13 oktober 1980
Adres van de zetel: Amerikalei 64 Stratenplan  bus 5
2000 Antwerpen
Sinds 29 november 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 mei 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0848.834.330   Sinds 18 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger Vereecken ,  Annie  (0848.834.330)   Sinds 30 oktober 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur 0848.834.330   Sinds 18 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1980
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.202.125,21 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0420.660.492 (Klinipat)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 mei 1995
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0420.660.492 (Klinipat)   sinds 23 mei 1995
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug