shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.993.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 januari 2022
Begindatum:20 november 1980
Naam:AGENCE BELGE DE CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 20 november 1980
Afkorting: A.B.C.
Naam in het Frans, sinds 20 november 1980
Adres van de zetel: Rue du Curé 10
1331 Rixensart
Sinds 20 november 1980
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 november 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder Merveille ,  Yvette  Sinds 17 januari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Westerlinck ,  Eléonore  Sinds 24 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 7 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 22 februari 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug