shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0421.135.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1981
Begindatum:1 januari 1981
Naam:PAINTINGS & INDUSTRIAL COATINGS
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 1987
Afkorting: P.I.C.
Naam in het Nederlands, sinds 17 maart 1987
Adres van de zetel: Leeweg 24
9270 Laarne
Sinds 22 april 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@pic-renodecor.beSinds 15 maart 2023
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0899.993.219   Sinds 11 juni 2021
Vaste vertegenwoordiger Gondry ,  Sammy  (0899.993.219)   Sinds 11 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van schilderwerken
Sinds 26 januari 1981
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1981
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 12 juni 2019
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 12 juni 2019
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 juni 2019
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 12 juni 2019
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 12 juni 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0446.246.916 (RENO - DECOR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2016
0864.791.325 (DELICATE HIGH WORKS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 april 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug