shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0421.167.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1980
Begindatum:30 december 1980
Naam:M. BONTEN
Naam in het Frans, sinds 24 oktober 1990
Adres van de zetel: Rue de Battice 156
4880 Aubel
Sinds 29 oktober 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 oktober 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 3 februari 1998
 
Aannemer van schilderwerken
Sinds 20 maart 2001
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 3 februari 1998
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 3 februari 1998
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 3 februari 1998
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 3 februari 1998
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 3 februari 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 1998
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 11 september 2013
Vrijstelling
Sinds 11 september 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1981
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.000.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug