shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0421.260.310
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 december 1980
Begindatum:29 december 1980
Naam:ROBERT MICHOEL
Naam in het Frans, sinds 14 januari 2021
Adres van de zetel: Wayai(SART) 19A
4845 Jalhay
Sinds 13 augustus 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
toituresmichoel@skynet.beSinds 11 januari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 januari 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger Michoel ,  Robert  (0553.924.834)   Sinds 14 januari 2021
Bestuurder 0553.924.834   Sinds 14 januari 2021
Bestuurder Michoel ,  Robert  Sinds 14 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Michoel ,  Julien  (0553.924.834)   Sinds 26 juni 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 29 december 1983
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 29 december 1983
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 29 december 1983
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 december 1983
 
Ruwbouw
Sinds 10 februari 2021
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 februari 2021
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 februari 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 februari 2021
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2021
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2021
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 februari 2021
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 februari 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 10 februari 2021
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1981
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1981
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 februari 2021
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 februari 2021
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 februari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2021
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug