shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.378.283
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 1982
Begindatum:21 januari 1982
Naam:EXPO LOGISTICS
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2003
Adres van de zetel: Ambachtsstraat 1
1840 Londerzeel
Sinds 1 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 september 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0809.592.583   Sinds 16 januari 2020
Bestuurder 0836.418.726   Sinds 16 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Goossens ,  Wendy  (0809.592.583)   Sinds 16 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Goossens ,  Filip  (0836.418.726)   Sinds 16 januari 2020
Zaakvoerder (2) Van Campenhout ,  Marina  Sinds 15 januari 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 januari 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 september 2019
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 september 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug