shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.562.385
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1982
Begindatum:9 februari 1982
Naam:KBC Autolease
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 2010
Commerciële Naam:CBC Autolease
Naam in het Nederlands, sinds 15 november 2010
Adres van de zetel: Professor Van Overstraetenplein 5 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 15 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 juli 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 november 2009
Vrijstelling
Sinds 17 november 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Professionele roerende leasing KB 55 van 10 november 1967
Sinds 12 november 1984
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.910  -  Financiële lease
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.910 -  Financiële lease
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 7.066.296,40 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0434.547.330 (CERA Autolease)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 december 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug