shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.664.929
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 1982
Begindatum:20 april 1982
Naam:Ignix Construct
Naam in het Nederlands, sinds 21 april 2022
Adres van de zetel: Dumolinlaan 11   bus a
8510 Kortrijk
Sinds 19 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 april 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0477.499.920   Sinds 21 april 2022
Bestuurder 0742.828.770   Sinds 21 april 2022
Vaste vertegenwoordiger Langeraert ,  Stijn  (0477.499.920)   Sinds 21 april 2022
Vaste vertegenwoordiger Esquenet ,  Julien  (0742.828.770)   Sinds 21 april 2022
Gedelegeerd bestuurder 0742.828.770   Sinds 21 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 16 februari 1983
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 februari 1983
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1982
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.973,38 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug