shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0422.924.651
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1982
Begindatum:25 juni 1982
Naam:GROEP VAN ROEY
Naam in het Nederlands, sinds 14 april 1989
Afkorting: Van Roey
Naam in het Nederlands, sinds 31 maart 2014
Adres van de zetel: Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel
Sinds 1 augustus 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 juni 1982
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 17 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 5 maart 2014
Vrijstelling
Sinds 5 maart 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 april 2016
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 7 april 2016
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 7 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.526.855,47 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0436.250.966 (VAN ROEY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2014
0424.930.868 (VAROMAT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juni 1987
0425.199.104 (ICADS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juni 1987
0405.784.652 (VAN ROEY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 13 april 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.930.868 (VAROMAT)   sinds 30 juni 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.199.104 (ICADS)   sinds 30 juni 1987
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.784.652 (VAN ROEY)   sinds 13 april 1989
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug