shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.128.945
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 september 1982
Begindatum:27 september 1982
Naam:DANIEL DEGROOTE en Zonen - Veehandel
Naam in het Nederlands, sinds 27 september 1982
Adres van de zetel: Bruggestraat 411
8930 Menen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0478.819.516   Sinds 30 juni 2004
Bestuurder 0479.026.184   Sinds 30 juni 2004
Vaste vertegenwoordiger Degroote ,  Marc  (0478.819.516)   Sinds 30 juni 2004
Vaste vertegenwoordiger Degroote ,  Paul  (0479.026.184)   Sinds 30 juni 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 oktober 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.231  -  Groothandel in levend vee
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.410 -  Fokken van melkvee
Sinds 26 oktober 2023
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.250.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug