shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.165.072
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 augustus 1982
Begindatum:30 augustus 1982
Naam:UNICAS
Naam in het Nederlands, sinds 29 november 2010
Adres van de zetel: Kerkstraat 38
1755 Gooik
Sinds 16 februari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0463.572.502   Sinds 29 november 2010
Bestuurder 0642.697.749   Sinds 12 juni 2018
Vaste vertegenwoordiger Renard ,  Manu  (0463.572.502)   Sinds 14 juni 2016
Vaste vertegenwoordiger Van Bourgognie ,  Patrick  (0642.697.749)   Sinds 12 juni 2018
Gedelegeerd bestuurder 0463.572.502   Sinds 29 november 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2010
 
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 17 januari 2011
Vrijstelling
Sinds 17 januari 2011
Ruwbouw
Sinds 26 maart 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 27 september 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 24 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 september 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 455.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug