shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.664.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 februari 1983
Begindatum:3 februari 1983
Naam:Logistimat
Naam in het Frans, sinds 30 december 2020
Adres van de zetel: Rue de la Croix Limont 11
5590 Ciney
Sinds 20 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0774.317.742   Sinds 16 november 2021
Bestuurder Body ,  Arnaud  Sinds 30 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Body ,  Amélie  (0774.317.742)   Sinds 16 november 2021
Gedelegeerd bestuurder 0774.317.742   Sinds 16 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 18 augustus 1999
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 18 augustus 1999
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 18 augustus 1999
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 18 augustus 1999
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 18 augustus 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2009
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 18 maart 2009
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 18 maart 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.631.926,02 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0540.745.207 (MATBOIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug