shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.712.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 1983
Begindatum:8 januari 1983
Naam:OUTDOOR CENTRE
Naam in het Frans, sinds 8 januari 1983
Adres van de zetel: Au-Sétier, Nadrin 1
6660 Houffalize
Sinds 13 juni 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 31 maart 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dominique ,  Marianne  Sinds 10 juni 2023
Bestuurder Kos ,  Adrianus  Sinds 10 juni 2023
Gedelegeerd bestuurder Kos ,  Adrianus  Sinds 10 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 20 mei 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 1998
 
Detail handel
Sinds 20 mei 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  55.202  -  Vakantieparken
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  55.100 -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 800.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0450.163.340 (OUTDOOR IMMOBILIERE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 mei 2005
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug