shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.818.932
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 1983
Begindatum:24 maart 1983
Naam:QUEQUIN
Naam in het Nederlands, sinds 21 september 1990
Adres van de zetel: Veldm. Montgomerystraat 151
8520 Kuurne
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
056 71 35 14 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
056 72 82 77 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@quequin.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.quequin.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 juli 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 5 juni 2003
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 5 juni 2003
 
Aannemer steenhouwer
Sinds 5 juni 2003
 
Aannemer marmerbewerker
Sinds 5 juni 2003
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 5 juni 2003
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 5 juni 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 juni 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 15 april 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 83.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug