shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0423.896.631
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.332.537 afgesloten sinds 25/01/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 april 1983
Begindatum:14 april 1983
Naam:De Vos Petrus & Zoon
Naam in het Nederlands, sinds 14 april 1983
Adres van de zetel: Pollarebaan 7
9400 Ninove
Sinds 14 april 1983
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 17 mei 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Vos ,  Jens  Sinds 17 mei 2023
Bestuurder De Vos ,  Mirthe  Sinds 1 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 2 maart 1998
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 2 maart 1998
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 2 maart 1998
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 2 maart 1998
 
Aannemer van sloopwerken
Sinds 2 maart 1998
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 18 april 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0424.332.537 afgesloten sinds 25/01/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0423.896.631 0424.332.537

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0423.896.631

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0423.896.631 0424.332.537

Werkgeversrepertorium
0423.896.631

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug