shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.677.678
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1983
Begindatum:1 oktober 1983
Naam:SLB CONSTRUCTIONS
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2020
Adres van de zetel: Lignières, Al Vau 4
6900 Marche-en-Famenne
Sinds 10 november 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juni 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Szecel ,  Stanislas  Sinds 2 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 6 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 juli 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 juni 2020
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 2 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 juli 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug