shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.869.797
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 1983
Begindatum:15 december 1983
Naam:KABA HOSTEL
Naam in het Nederlands, sinds 26 augustus 2011
Adres van de zetel: Filips van Arteveldestraat 35
9000 Gent
Sinds 1 mei 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 mei 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Marez ,  Katrijn  Sinds 24 mei 2022
Bestuurder Gillisjans ,  Bart  Sinds 24 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 januari 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 oktober 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  55.201 -  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
Sinds 15 januari 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 september 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug