shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.076.467
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 1983
Begindatum:30 december 1983
Naam:SUN CHEMICAL
Naam in het Nederlands, sinds 23 maart 1990
Adres van de zetel: Avenue Fleming 2 Stratenplan
1300 Wavre
Extra adresinfo: Parc Industriel de la Noire Epine
Sinds 31 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 december 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1984
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  20.300  -  Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.300 -  Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.345.020,28 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.627.954 (O + R INKTCHEMIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2007
0402.309.082 (IMS Concepts)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2012
0402.797.250 (Encres Dresse - Dresse Drukinkten)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1985
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug