shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.077.358
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 1983
Begindatum:12 december 1983
Naam:ENTREPRISE DE PROJETS & PATRIMOINE
Naam in het Frans, sinds 10 juni 2023
Afkorting: EPP
Naam in het Frans, sinds 10 juni 2023
Adres van de zetel: Rue de Dendre 27
7800 Ath
Sinds 17 juli 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0701.658.606   Sinds 17 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger Desmecht ,  Jean  (0701.658.606)   Sinds 17 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 september 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 13 februari 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.201 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 6 november 2023
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug