shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0425.813.172
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0426.755.557 afgesloten sinds 21/03/2012)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 1984
Begindatum:30 maart 1984
Naam:GILBERT LARDAU-JEANJEAN - POMPES FUNEBRES DE LA FAMENNE
Naam in het Frans, sinds 30 maart 1984
Adres van de zetel: Avenue de la Gare,Melreux 114-116
6990 Hotton
Sinds 7 februari 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 30 maart 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lardau ,  Eric  Sinds 4 februari 2000
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Begrafenisondernemer
Sinds 6 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid begrafenisondernemer
Sinds 6 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  96.031  -  Uitvaartverzorging
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.299  -  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  96.031 -  Uitvaartverzorging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0426.755.557 afgesloten sinds 21/03/2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0425.813.172 0426.755.557

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0425.813.172

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0425.813.172 0426.755.557

Werkgeversrepertorium
0425.813.172

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug