shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0426.191.967
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1984
Begindatum:1 oktober 1984
Naam:BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 1984
Adres van de zetel: Gravestraat 5 Stratenplan
8647 Lo-Reninge
Sinds 22 september 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 oktober 1984
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1984
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1984
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.720 -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 5.352.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0457.740.426 (BISCUITERIE JULES DESTROOPER EXPORT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juni 2008
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug