shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.549.976
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 1984
Begindatum:27 december 1984
Naam:MARKER
Naam in het Nederlands, sinds 23 december 2022
Adres van de zetel: Krommebeekstraat 20
8800 Roeselare
Sinds 21 september 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
boekhouding@marker.beSinds 8 mei 2024
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0668.588.435   Sinds 22 december 2020
Bestuurder 0889.242.550   Sinds 22 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Vansteenkiste ,  Frederick  (0668.588.435)   Sinds 22 december 2020
Vaste vertegenwoordiger Cornette ,  Frederick  (0889.242.550)   Sinds 22 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 1998
Vrijstelling
Sinds 21 februari 1998
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 januari 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0867.611.055 (NEW NEON)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 december 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug