shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.702.802
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 januari 1985
Begindatum:11 januari 1985
Naam:ST Engineering iDirect (Europe) CY
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2019
Adres van de zetel: Laarstraat 5 Stratenplan
9100 Sint-Niklaas
Sinds 9 augustus 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 januari 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0829.222.118   Sinds 1 november 2020
Bestuurder STEEN ,  KEVIN  Sinds 1 oktober 2019
Bestuurder WILSON ,  DONNA  Sinds 31 augustus 2021
Vaste vertegenwoordiger Vandingenen ,  Frédéric  (0829.222.118)   Sinds 1 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.300  -  Vervaardiging van communicatieapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.520 -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 198.400,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0458.605.409 (Newtec Productions)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 februari 2008
0476.087.381 (TEAMTEC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 februari 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug