shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0426.954.111
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 1985
Begindatum:28 februari 1985
Naam:GERARD CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2008
Adres van de zetel: Rue des Corettes 40
6880 Bertrix
Sinds 12 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 december 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gérard ,  Fabian  Sinds 15 december 2020
Bestuurder Gérard ,  Jean-Philippe  Sinds 15 december 2020
Gedelegeerd bestuurder Gérard ,  Fabian  Sinds 15 december 2020
Gedelegeerd bestuurder Gérard ,  Jean-Philippe  Sinds 15 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 18 maart 1998
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 18 maart 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 1998
 
Detail handel
Sinds 18 maart 1998
 
Ruwbouw
Sinds 15 februari 2013
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 februari 2013
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 mei 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 21 mei 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 21 mei 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 15 februari 2013
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 21 mei 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 februari 2013
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 februari 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0416.957.072 (HOUBA CONSTRUCTION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug