shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.102.777
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 1985
Begindatum:20 april 1985
Naam:Vande Walle - Loontjens
Naam in het Nederlands, sinds 15 april 2020
Adres van de zetel: Vrouwenboomstraat 1
8700 Tielt
Sinds 21 augustus 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Loontjens ,  Lien  Sinds 15 april 2020
Bestuurder Vande Walle ,  Pieter  Sinds 15 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechnisch installateur
Sinds 15 mei 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 mei 2003
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 april 2020
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 16 april 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug