shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.365.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1985
Begindatum:23 mei 1985
Naam:APPROACH BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 27 april 2001
Adres van de zetel: Rue Edouard Belin 7
1435 Mont-Saint-Guibert
Sinds 29 september 2011
Telefoonnummer:
+3210832111 Sinds 7 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@approach-cyber.comSinds 16 mei 2023
Webadres:
www.approach-cyber.com Sinds 16 mei 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 januari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 december 2019
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 december 2019
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 december 2019
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 december 2019
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.861.396,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.017.996 (TOTAL INTEGRATION SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 juli 2017
0726.912.258 (SECUBEAR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 17 mei 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug