shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.365.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1985
Begindatum:23 mei 1985
Naam:APPROACH BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 27 april 2001
Adres van de zetel: Rue Edouard Belin 7 Stratenplan
1435 Mont-Saint-Guibert
Sinds 29 september 2011
Telefoonnummer:
+3210832111 Sinds 7 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@approach.beSinds 7 december 2018
Webadres:
www.approach.be Sinds 7 december 2018
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 januari 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1999
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 december 2019
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 december 2019
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 december 2019
BTW 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 december 2019
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.396.610,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0476.017.996 (TOTAL INTEGRATION SYSTEMS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug