shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0427.388.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 1985
Begindatum:24 juni 1985
Naam:SECURITAS
Naam in het Frans, sinds 19 april 2004
Afkorting: SECURIS
Naam in het Frans, sinds 28 september 1988
Adres van de zetel: Sint Lendriksborre 3 Stratenplan
1120 Brussel
Sinds 19 april 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 juni 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 8  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechniek
Sinds 8 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 10 december 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1985
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 maart 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 70.697.223,71 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0432.246.549 (SECURITAS-IGS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 januari 2007
0457.723.994 (M.O.T. Security Service)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juli 2008
0460.841.951 (FS&P)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2009
0899.475.060 (SECURITAS AIRPORT SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 augustus 2011
0465.761.831 (D en S HOLDING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 maart 2012
0447.379.341 (SAIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2016
0440.695.942 (BARON SECURITY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 11 april 2001
0441.356.235 (PROSECCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 2003
0445.013.630 (INTERSAFE SECURITY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 2003
0466.068.766 (SECURITAS SERVICES EUROPE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0440.695.942 (BARON SECURITY)   sinds 11 april 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.356.235 (PROSECCO)   sinds 29 januari 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.013.630 (INTERSAFE SECURITY)   sinds 29 januari 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0466.068.766 (SECURITAS SERVICES EUROPE)   sinds 3 maart 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug