shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.150.278
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 1985
Begindatum:4 december 1985
Naam:HAECK & PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2016
Adres van de zetel: Zeelaan 19   bus A
9900 Eeklo
Sinds 30 juli 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@groephaeck.beSinds 2 december 2019
Webadres:
www.groephaeck.be Sinds 2 december 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 november 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0700.693.455   Sinds 2 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Haeck ,  Sam  (0700.693.455)   Sinds 1 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 13 januari 1986
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 1986
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 7 september 2010
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 7 september 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.073.207,88 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0458.649.157 (OPEL MEETJESLAND)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juli 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug