shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.819.380
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 april 1986
Begindatum:8 april 1986
Naam:M DEUX
Naam in het Frans, sinds 8 april 1986
Afkorting: M 2
Naam in het Frans, sinds 8 april 1986
Commerciële Naam:M DEUX - M 2 AAA ECONOMIC LOCATION - AAA - AAA ECONOMIC LOCATION
Naam in het Frans, sinds 12 maart 2003
Adres van de zetel: Troonstraat 152-154
1050 Elsene
Sinds 16 juni 1992
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 april 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bonaert ,  Baudouin  Sinds 30 september 2009
Bestuurder Botermans ,  Wilhelmus  Sinds 30 september 2009
Gedelegeerd bestuurder Bonaert ,  Baudouin  Sinds 30 september 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 september 2011
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 21 juli 2010
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 21 juli 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  68.201 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 5 september 2011
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.531.100,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug