shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.843.235
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 1986
Begindatum:11 april 1986
Naam:GILLESSEN FRERES
Naam in het Frans, sinds 11 april 1986
Adres van de zetel: Kollaweg, Maldingen 17
4790 Burg-Reuland
Sinds 1 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 april 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Gillessen ,  Heinz  Sinds 11 april 1986
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 8 februari 2006
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 8 februari 2006
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 8 februari 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2018
 
Ruwbouw
Sinds 13 februari 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 13 februari 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 februari 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 13 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 13 februari 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 februari 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 13 februari 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 13 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug