shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.994.970
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1986
Begindatum:23 mei 1986
Naam:PONNET
Naam in het Nederlands, sinds 23 mei 1986
Adres van de zetel: Gentsesteenweg 358
9420 Erpe-Mere
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
053827090 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
job@bakkerijponnet.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.bakkerijponnet.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 januari 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.360  -  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 520.021,48 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0431.167.473 (OPTICOM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug