shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.175.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juli 1986
Begindatum:23 juli 1986
Naam:MICHELS TOITURE
Naam in het Frans, sinds 29 november 2021
Adres van de zetel: Rue Octave-Lotin 37
1450 Chastre
Sinds 7 augustus 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Michels ,  Jocelyn  Sinds 29 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 30 september 1986
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 30 september 1986
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 30 september 1986
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 30 september 1986
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2011
Vrijstelling
Sinds 21 december 2011
Ruwbouw
Sinds 21 december 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 21 december 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 december 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 21 december 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 augustus 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 10 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 21 december 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 21 december 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 21 december 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 december 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 22 augustus 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug