shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.718.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 augustus 1986
Begindatum:13 augustus 1986
Naam:Maconnerie Générale LAHAYE - EVRARD
Naam in het Frans, sinds 13 augustus 1986
Adres van de zetel: Linde 8
4841 Welkenraedt
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 mei 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Thélen ,  Frédéric  Sinds 5 september 2023
Gedelegeerd bestuurder Lahaye ,  Georges  Sinds 5 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 2 april 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 april 1996
 
Ruwbouw
Sinds 1 december 2010
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 december 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 mei 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug