shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.815.116
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 1986
Begindatum:15 november 1986
Naam:FEADON
Naam in het Nederlands, sinds 6 oktober 2015
Adres van de zetel: Willemstraat 7
9950 Lievegem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 september 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van den Berghe ,  Lutgart  Sinds 11 juli 2003
Bestuurder Vervaet ,  Alain  Sinds 11 juli 2003
Bestuurder Vervaet ,  Yves  Sinds 11 juli 2003
Persoon belast met dagelijks bestuur Vervaet ,  Alain  Sinds 11 juli 2003
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  73.200  -  Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.125.000,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0432.743.427 (INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ACQUISITION CONSULTANTS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 april 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.743.427 (INTERNATIONAL MANAGEMENT AND ACQUISITION CONSULTANTS)   sinds 22 april 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug