shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.878.363
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 1986
Begindatum:12 november 1986
Naam:HORECA INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 1986
Adres van de zetel: Bell-Telephonelaan 4
2260 Westerlo
Sinds 10 augustus 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@hotelvivaldi.beSinds 12 december 2019
Webadres:
www.hotelvivaldi.be Sinds 12 december 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Parmentier ,  Jan  (0447.829.006)   Sinds 30 juni 2012
Gedelegeerd bestuurder 0447.829.006   Sinds 12 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 17 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 17 november 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  55.100 -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.115.520,86 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug