shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.998.030
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 december 1986
Begindatum:18 december 1986
Naam:Architectes associés Dulière, Gualducci & Partners
Naam in het Frans, sinds 21 november 2005
Afkorting: A.A.D.G.
Naam in het Frans, sinds 21 november 2005
Adres van de zetel: Route de Louvain-la-Neuve(BL) 6   bus 3
5001 Namur
Sinds 24 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 september 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Beauset ,  Gilberte  Sinds 23 december 2010
Bestuurder Gualducci ,  Gian-Franco  Sinds 23 december 2010
Bestuurder Gualducci ,  Romuald  Sinds 21 november 2005
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 18 december 1986
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 13 november 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  68.311 -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 2 november 2023
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug