shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.150.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1986
Begindatum:22 december 1986
Naam:COPYTEC
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 1986
Adres van de zetel: Z. 5 Mollem 48J
1730 Asse
Sinds 4 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bruyninckx ,  François  Sinds 1 januari 2020
Bestuurder Deroubaix ,  Augustin  Sinds 24 juni 2017
Bestuurder Deroubaix ,  François  Sinds 30 maart 2006
Bestuurder Smekens ,  Valérie  Sinds 2 augustus 2015
Gedelegeerd bestuurder Deroubaix ,  François  Sinds 28 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 juli 2009
Btw 2008  46.491  -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 15 december 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.510 -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0869.787.419 (DPROJECT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 oktober 2009
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug