shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0430.733.151
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 maart 1987
Begindatum:12 maart 1987
Naam:DANMART, CARRELAGES ET PARACHEVEMENT DE BATIMENTS
Naam in het Frans, sinds 12 maart 1987
Adres van de zetel: Chaussée de Chastre 129
5140 Sombreffe
Sinds 30 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 maart 1987
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lasson ,  Benjamin  Sinds 28 maart 2013
Zaakvoerder (2) Lasson ,  Julien  Sinds 28 maart 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 9 september 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 20 september 1988
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 13 juni 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 september 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug