shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0431.850.829
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 augustus 1987
Begindatum:22 augustus 1987
Naam:VRIENS G.
Naam in het Nederlands, sinds 22 augustus 1987
Adres van de zetel: Terlaemenlaan 33
3550 Heusden-Zolder
Sinds 27 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vriens ,  Gerrit  Sinds 9 februari 2024
Persoon belast met dagelijks bestuur Vriens ,  Gerrit  Sinds 9 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 6 augustus 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 5 maart 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 6 augustus 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  42.130  -  Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 14 november 2012
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 februari 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 maart 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug